Search for:

 

Korealaisten taistelulajien harrastajat ovat uskollisia tietyille filosofisille neuvoille, jotka ovat:

  • Lojaalisuus vanhempiaan kohtaan
  • Rohkeus taistelun aikana
  • Rehellisyys ja puhtaus elämässä
  • Luotettavuus ja avuliaisuus muita kohtaan

Noudattaakseen tätä filosofiaa soturi on valmis uhraamaan omat intressinsä ja siviilioikeutensa, jopa menettämään henkensä. Korealaisten taistelulajien filosofian perusjuuret juontavat alkunsa Hongik Inkanista. Se on vanha korealainen ajattelumalli, jonka mukaan ihmisen velvollisuus on auttaa muita ja etsiä omaa tyydytystään vasta viimeisenä. Vanhat korealaiset olivat ylpeitä noudattaessaan tätä ohjetta, ja Hongik Inkanista tuli traditio joka kesti sukupolvelta toiselle.

Hongik Inkan asetti kansakunnan, heimon ja perheen omien intressien edelle. Tämä filosofia periytyi monien soturiryhmien kautta, Sillan Hwarang-soturit mukaan luettuna. Soturi ei koskaan ajatellut omaa henkilökohtaista etuaan, varsinkin jos se oli ristiriidassa kansakunnan etujen kanssa. Uskollisuus tätä ohjetta kohtaan sekä tiukka ja järjestelmällinen politiikka auttoivat toteuttamaan kolmen kuningaskunnan yhdistymisen. ( Silla, Koguryo ja Paikche )

Toiseksi Hongik Inkalle on luonteenomaista lojaalisuus perhettä kohtaan. Pojan velvollisuus on auttaa vanhempiaan elämään mukavasti. Tämä velvollisuus ei tule korkeammalta auktoriteetilta, vaan pojan omasta sisimmästä. Poika uskoo, että on etuoikeus ottaa vastuu vanhemmistaan ja suojella heitä sairauksia ja muita häiriöitä vastaan.

Kolmanneksi Hongik Inkanille on luonteenomaista itsensä kieltäminen. Oma henki pitää olla valmis uhraamaan kansakunnan, perheen, ystävien tai muiden puolesta. Taistelulajien filosofian oppilaat uskovat, ettei kuolema tässä maailmassa ole lopullinen, vaan ainoastaan fyysinen kuolema. Elämä jatkuu kuoleman jälkeen toisessa maailmassa. Tästä johtuen soturi pystyi taistelemaan urheasti taistelussa maansa puolesta ja hyväksymään kuoleman ilman pelkoa.

Neljäs Hongik Inkanin periaate on rehellinen elämä ja luotettavuus muita kohtaan. Soturi uskoi, että elämä ilman kunniaa ja oikeutta oli alentavampi kuin kuolla kunnialla. Samkuk Yusan mukaan Sillan kenraali Chan Duk puolusti linnansa Paichen hyökkäyksiä vastaan, vaikka hän tiesi että häviö olisi väistämätön. Ennen kuin tämä hetki oli käsillä, hän kokosi joukkonsa ja sanoi: “Jousimiehet joiden oli määrä tulla apuun, ovat perääntyneet nähdessään vihollisen rohkeuden. Tämä teko ei ollut kunniallinen eikä meidän tule seurata heidän esimerkkiään. On parempi että taistelemme kunnes saamme surmamme, kuin että antaudumme ja elämme kunniattomasti kuten jousimiesjoukot.”